“Brecker” – czyli WP 2.5 – Mikowhy is up-to-date

Michael Brecker (marzec 29, 1949 -€“ styczeń„ 13, 2007) amerykań„ski saksofonista jazzowy. Dlaczego on? Wł‚aśnie jemy twórcy WP poś›wię™cili wersję™ 2.5. swej maszyny blogującej.

Od dł‚uższego czasu panel administracyjny mojego WordPressa straszył mnie tekstem: “Twój WordPress 2.3 jest nieaktualny. Zaktualizuj.” Wiem, wiem. To nie najlepiej coby nie uaktualniać‡ bo a to się™ wł‚amią, a to funkcjonalnoś›ci mniej etc. Tak czy owak nie mogł‚em się™ jakoś› za to zabrać‡. Aż do dziś›. Trzeba coś› z tym zrobić.

Ostatecznie do tego kroku skł‚onił‚ mnie wpis Hazana. Jego blog nadal “jest”, Grzegorz brzydkimi wyrazami nie rzuca. To mi też się™ powinno udać‡. Jedziemy…. […]