Tekst powstał w ramach niewspieranej już inicjatywy internetteam.pl


Jako szczęśliwy posiadacz Certyfikatu PSM (Professional Scrum Master) najbliższe dwa wpisy postanowiłam poświęcić zagadnieniom związanym z Agile, Scrumem i właśnie Certyfikatem PSM.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • Czy Agile równa się Scrum?
 • Czy rola Scrum Mastera jest właśnie dla Ciebie?

W kolejnym wpisie podpowiadam:

 • Jak zostać certyfikowanym Scrum Masterem?
 • Jak przygotować się do egzaminu PSM?

Jeśli na co dzień masz do czynienia z pracą projektową, na pewno miałeś już okazję usłyszeć o adaptacyjnym zarządzaniu projektami (ang. Agile Project Management). To podejście wykorzystujące zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne, elastyczne lub lekkie oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami. Choć ostatnio podejście to stało się bardzo modne, nie jest wcale takie nowe. O zasadach zwinnego wytwarzania oprogramowania można było po raz pierwszy usłyszeć już w latach 80-tych.

Niektórzy słowa Agile używają wymiennie ze Scrum. Zatem odpowiedzmy na pierwsze ważne pytanie:

Czy Agile równa się Scrum?

Agile vs Scrum
Źródło: zentao.pm

Po pierwsze primo – pamiętajcie – ani jedno, ani drugie nie jest metodologią. Metodologia to nauka o metodach, która pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie o podmiot badań (jakie obszary należy zbadać, jakie problemy rozwiązać). W kontekście zarządzania projektami mówimy natomiast o różnych podejściach, na przykład:

 • podejściu tradycyjnym, kaskadowym, z angielskiego waterfall
 • podejściu adaptacyjnym, zwinnym, z angielskiego agile

Zatem Agile to nic innego jak adaptacyjne, zwinne podejście do zarządzania projektami. A czym jest Scrum? Tym samym, czym jest: Kanban, PRINCE2, FDD czy PCM – metodyką, czyli zbiorem metod (działań). Metodyka skupia się na metodach realizacji zadań.

Zatem podsumowując: możemy mówić o podejściu kaskadowym i metodyce np. PRINCE2 czy PMBOK. Lub o podejściu zwinnym i metodyce np. Scrum czy Extreme Programming.

Sami twórcy Scruma nazywają go także frameworkiem (ramami postępowania) służącym do opracowywania i utrzymywania złożonych produktów. Na ten framework składają się: wartości, artefakty, zdarzenia i role.

Framework Scrumowy
Źródło: agile247.pl

W zespole scrumowym, jak widać powyżej, wyróżniamy trzy role:

 • Product Owner,
 • Scrum Master,
 • Zespół Deweloperski.

Product Owner jest odpowiedzialny za produkt. Zarządza Backlogiem Produktu, jest źródłem inspiracji dla Zespołu Deweloperskiego oraz dokonuje przeglądu efektów jego pracy. Odpowiada także za kontakty i negocjacje z interesariuszami. Na barkach Zespołu Developerskiego spoczywa natomiast realizacja celu Sprintu. Decyduje on które User Stories są wykonalne oraz w jaki sposób zostaną zrealizowane. Zespół Developerski jest interdyscyplinarny i samoorganizujący się. A jaka jest rola Scrum Mastera? Scrum Master jest swego rodzaju coachem, który wspiera cały zespół scrumowy swoją wiedzą i doświadczeniem na temat Scruma. Dba, by Scrum był przez wszystkich należycie rozumiany i prawidłowo wykorzystywany. Odpowiada za zarządzanie komunikacją. Ma także za zadanie usuwać przeszkody, które na swej drodze może napotkać Zespół Deweloperski, w trakcie trwania Sprintu.

I Ty możesz zostać Scrum Masterem
Źródło: medium.com

Czy rola Scrum Mastera jest właśnie dla Ciebie?

Jaki zestaw cech powinien charakteryzować dobrego Scrum Mastera?

 • WIEDZA TECHNICZNA, by mówić z zespołem jednym językiem.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ za ciągłe podnoszenie wydajności zespołu.
 • ODWAGA, by chronić zespół przed różnymi „wrzutkami” czy rozpraszaczami.
 • OPANOWANIE pozwalające oddzielać problem od emocji i rozwiązywać często zawiłe problemy.
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBSERWACJI i wyciągania wniosków, w celu wyszukiwania obszarów wymagających usprawnienia.

Jeśli dobrze znasz metodykę Scrum, razem z jej wartościami, artefaktami, zdarzeniami i rolami, a czytając ten fragment w duchu powtarzałeś sobie: „Tak, to o mnie mowa” pewnie zainteresuje Cię w jaki sposób oficjalnie potwierdzić swoje kompetencje w tym obszarze i zdobyć certyfikat Scrum Mastera. Dowiesz się tego z kolejnego wpisu.

Join the Conversation

2 Comments

 1. Warto podkreślić, że zdanie certyfikatu nie uczyni z nas jeszcze Scrum Mastera. Niezbędna będzie praktyka, bo to co często w Scrumie wydaje się w teorii proste, w praktyce potrafi przysporzyć nie lada problemów 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *