Przekierowanie RSS wordpressa na feedburner.com

Jako, że bawię się teraz różnymi ustawieniami zapiszę za świeżej pamięci. Jeżeli chcecie by feedburner obsługiwał Wasz RSS trzeba pogrzebać trochę na serwerze w pliku .htaccess. Po wpisie # END WordPress >dodałem RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9} /(feed|wp-atom|wp-feed|wp-rss|wp-rdf|wp-commentsrss)(.+) HTTP/ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^feed [NC] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^(FeedBurner|FeedValidator) [NC] RewriteRule .* http://feeds2.feedburner.com/mikowhy? [R=307,L] Działa – www.mikowhy.pl/feed