Google wprowadza Infinite Scrolling do wyników wyszukiwania na telefonie komórkowym

Tekst powstał w ramach niewspieranej już inicjatywy internetteam.pl Pojawiła się znacząca informacja dla wszystkich SEO-owców – Google wprowadziło Infinite Scrolling do wyników wyszukiwania na telefonie komórkowym. Jeszcze niedawno w dolnej części SERP-ów znajdowały się numery stron, teraz natomiast zastąpił je przycisk „Więcej wyników”. Po kliknięciu załadują się kolejne wyniki jednak ciągle na tej samej stronie.   […]

I-Want-to-Go Moments: From Search to Store

Questions to ask yourself Think about how customers are interacting with your brand or category when they are near one of your stores. What does having a smartphone allow them to do that they couldn’t before? How can you be there when people are looking for your business location? Or when they want to know […]

Google AdWords – new mobile devices targeting

I’ve already found new targeting option based on interest category connected with mobile devices. There is an option to catch users with new mobile devices. Quite useful when we want them to install our app. It can be found in Audience > Interest > New mobile devices. We have option to choose 7, 14, 30, […]